Berufseinstiegsbegleitung

Katharina Thesing

Berufseinstiegsbegleiterin (BerEb)

 

 

 

Termine: Donnerstag - Freitag,
               1.-5. Stunde

 

  katharina.thesing@bbs-ahaus.de

Kristin ten Wolde

Berufseinstiegsbegleiterin (BerEb)

 

 

 

Termine: Montag, Donnerstag, Freitag,
               1.-6. Stunde

 

 Kristin.ten-wolde@bbs-ahaus.de